DİKKAT:

Tarafınıza gönderilen elektronik posta ve beraberinde iletilen bütün dosyalar alıcı listesindeki gerçek veya tüzel kişilere özel ve gizli olup, sadece onların kullanımı içindir. E-postayı alan veya herhangi bir şekilde bu e-postaya erişen kişiler iletinin içeriğinin ve eklerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Yasa”) kapsamında muhafaza edilmesinden sorumlu olacaktır. Norther Global Logistics (NGL)’nin onayı olmaksızın bu e-postanın değiştirilmesi, kopyalanması, üçüncü kişilere açıklanması, yayınlanması, ifşa edilmesi veya iletilmesi yasaktır. Eğer söz konusu e-postanın alıcısı siz değilseniz lütfen göndericiyi bilgilendirip ilgili e-postayı siliniz. Norther Global Logistics (NGL) bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler ve bakış açısı göndericiye ait olup; Norther Global Logistics (NGL)’nin resmi görüşünü yansıtmayabilir.

ATTENTION:

This e-mail and all files transmitted with it are private and confidential to the natural person and entities in the recipient list and are for their use only. An individual receiving or accessing this e-mail in any way will be responsible for keeping the content of the message and its attachments within the scope of the Turkish Law No. 6698 on the Protection of Personal Data (“Law No. 6698”). It is forbidden to change, copy, disclose, publish, expose or forward this e-mail to third parties without the consent of Norther Global Logistics (NGL). If you are not the recipient of this e-mail, please inform the sender and delete the e-mail. Norther Global Logistics (NGL) makes no warranty as to the accuracy or completeness of the information contained in this message. Therefore, it is not responsible for the content, transmission, receipt and storage of this information in any way. The views and point of view in this message belong to the sender; It may not reflect the official opinion of Norther Global Logistics (NGL).