Medya

Pandemi döneminde oluşan, 2022 yılında da devam eden darboğaz ve kıtlık sebebiyle navlunlar arttı. Arz-talep dengesinin 2023 yılı itibarıyla pandemi dönemi öncesi seviyeye gelmesiyle navlun fiyatlarında düşüş görülmeye başlandı. Bu durum kârlılıkta da azalmaya sebep oldu. Sektör açısından 2021-2022 döneminde artan karlılık ve ciro, 2022-2023 döneminde aynı oranda artmadı. Aynı zamanda 2023 yılında taşıma hacimlerinde genel bir değişiklik gözlenmezken yalnızca kapasitede artış gerçekleşti. Tedarik kısmında ise 2023 yılında dünya çapında artan ekonomik dengesizlik ve enflasyon ile ithalat ve ihracat artışlarında düşüş yaşandı. TUİK verilerine göre 2022’nin tamamında ihracat %12,9, ithalat %34,0 artarken, 2023 Ocak-Haziran döneminde ihracat %1,9, ithalat %4,1 azaldı.

Bu sektörel gelişmeler ışığında, NGL olarak 2022 yılını belirlediğimiz hedeflerin üzerinde kapattık. Küresel gelişmeleri oldukça yakından takip ederek gelişmelere hızlı ayak uydurduk. Bu yıla ise oldukça hareketli girerek özellikle Polonya merkezli taşımalarımızı artırdık. Polonya’daki şirketimiz ve depomuzdan aldığımız güçle Türkiye-Polonya ve İskandinav ülkeleri hattındaki pazar payımızı artırdık.

Polonya yatırımlarımızı artırıyoruz / İngiltere, Almanya ve Balkan hatlarımızı güçlendiriyoruz

Kısa vadede güçlü olan kara yolu taşımalarımızda İngiltere, Almanya ve Balkan hatlarımıza yönelik çalışmalarımıza başlayarak hız verdik. Orta vadede ise hedefimiz deniz ve hava yolunu geliştirmek. Şu anda bunun için yeni ekip kurma konusunda ve acenteler ile görüşme çalışmalarımız devam ediyor.

Polonya ofisimizin büyümesi ve Polonya plakalı araç yatırımlarımız ile beraber bu ülkede Katowice haricinde 2. veya 3. bir şehirde daha depo açmayı hedefliyoruz.

Lojistik sektörü Türkiye’nin büyümesine hız katıyor

Lojistik sektöründeki son duruma baktığımızda artan lojistik kapasitesi ve dengeye gelen arz-talepten dolayı piyasadaki rekabet arttı. Aynı zamanda genel olarak dünyadaki ekonomik istikrarsızlık, ticaretin akış hızını düşürdü. TÜİK verilerine göre haziran ayında bir önceki aya göre ihracatta %10,5, ithalatta %17,5’lik bir düşüş oldu. Bu da rekabetçi ortamda lojistik firmalarının elini zorluyor.

Hem üretim kapasitesi hem de coğrafi konumu sebebiyle dış ticarette önemli konuma sahip olan ülkemizin ekonomik büyümesinde, lojistik sektörü pozitif yönde önemli bir rol oynuyor.

Altyapısı yetersiz firmalar daha sıkı denetlenmeli

Sektör bazlı mevzuat değişikliği, sınır kapılarındaki yoğunluk, dozvalalar da yaşanan dönemsel eksiklikler gibi sorunların yanında, son yıllarda profesyonel altyapısı bulunmayan birçok yeni lojistik firmasının oyuna katılması, sektörde olumsuz yönde etki yaratmıştır.

Firma ve hizmetlerini tanıtmak isteyen genç lojistik firmaları, stratejik hata yaparak fiyat odaklı rekabet sağlıyor. Operasyon süreçlerinde, tecrübesiz yapıları sebebiyle yaptıkları hatalar, dış ticaret firmalarını zor durumda bırakarak müşteri kaybetmelerine yol açıyor. Bununla birlikte işini profesyonel yapan lojistik firmalarını da doğrudan etkilemiş oluyorlar.

Fiyat odaklı rekabet, yüksek kalitede hizmet sunan firmaları zorluyor. Özellikle kara yolu taşımacılığındaki kâr marjlarını olumsuz etkilediği için bu durumun incelenmesi ve gerekli aksiyonların alınması için serbest piyasanın dışında denetim odaklı bir yapı kurulması gerekiyor.

Transit geçiş ülkeleriyle yeni anlaşmalar yapılmalı

Firmalardaki kalifiye personel yetersizliği, ekiplerin başına tecrübeli yöneticiler konumlandırarak ve yetiştirmek üzere yeni mezunların istihdamıyla aşılabilir. Giderek artan “4PL” lojistik sistemine gerekli altyapı çalışmalarının yapılması, bununla ilgili gelişmelerin takip edilmesi daha verimli ve hizmet kalitesi yüksek lojistik çözümler sunacaktır. Ek olarak sınır kapılarında sorun yaşadığımız ve direkt rota yolu olan ülkeler ile daha sıkı ticari anlaşmaların yapılması, buralarda Türkiye lojistik sektörüne ciddi katkı sağlayacaktır.

FERHAT EMANETOĞLU – NGL KURUCU ORTAĞI

admin